Kontaktpersoner / medlemsföretag

Koncern

Bengt Thomasson

Ägare

Mobil 0706 56 82 16

bengt.thomasson@meccom.se

Koncern

Niklas Brandmyr

VD

Mobil 070 649 80 87

niklas.brandmyr@meccom.se

Meccom Klippan AB

Bengt-Göran Lindeblad

Operativ chef Industri

Mobil 073 719 19 84

bg.lindeblad@meccom.se

Inwatech AB

Oskar Pålsson

Operativ Chef

Mobil 070-863 29 86

oskar.palsson@inwatech.se

Nya Klippans Isolering

Kari Mattila

Operativ chef

Mobil 070-603 37 54

Kari@klippansisolering.se

VisoPro

Tomasz Gapinski

VD

Mobil 0720-14 07 14

tomasz.gapinski@visopro.se

Steam power Sales & Rental

Mikael Walhelm

VD

Mobil 070 271 43 85

mikael.walhelm@meccom.se

Einar Dahls Byggnads

Morgan Johansson

VD

Telefon 079-067 74 38

morgan.johansson@einardahlsbygg.se

Meccom Rör & Tryckkärl AB

Roland Gustavsson

Operativ chef

Telefon 070-943 98 30

roland.gustavsson@meccom.se